ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 18

ΤΚ 54 622 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 26 1077

email: xoros18@gmail.com